نام و نام خانوادگی: فرشته عباسعلی کنی
نام تجاری: شركت تبليغاتي تبليغ تصوير ماهان
آدرس::
خيابان شهيد سپهبد قرني خيابان شاداب پلاک 49 طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 88934931