نام و نام خانوادگی: سروش پور قاسمی
نام تجاری: دفتر تبلیغاتی سالوك
آدرس::
نكابن ، خيابان شهيد حميد نور محمدي ، خيابان شهيد برادران قائدي ، مجتمع تجاري اداري بهار ، پلاك 190 ، ط 2 ، واحد 7
راه ارتباطی
تلفن: 77610305