نام و نام خانوادگی: حسن چوپان زاده
نام تجاری: دفتر تبلیغاتی تك نويس
آدرس::
ميدان فردوسي كوچه شهيد امير سليماني ساختمان آفاق پلاک 676طبقه 2 واحد8
راه ارتباطی
تلفن: 66721318