نام و نام خانوادگی: نبی اله چراغی
نام تجاری: تعمیر کاران و تامین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک شركت پارس گستر پويا فام
آدرس::
امجديه خيابان خاقاني كوچه طبرسي پلاک 22طبقه اول واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 88835900