نام و نام خانوادگی: محبوبه پوریزدان پناه
نام تجاری: تعمیر کاران و تامین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک آمال پویش
آدرس::
خيابان سهروردي شمالي ، پايين تر از خيابان خرمشهر ، خيابان شريف ، پلاك 28 ، طبقه سوم ، واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 88755120