نام و نام خانوادگی: میر ناصر سادات بنیس
نام تجاری: تعمیرکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک نیکو پردازان گلشهر
آدرس::
ايرانشهر جنوبي پايين تر از چهارراه سميه بن بست جليلي پلاک 5 طبقه دوم واحد3
راه ارتباطی
تلفن: 88317723