نام و نام خانوادگی: سید علی اکبر موسوی
نام تجاری: تعمیرکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک نگارین طیف آوران
آدرس::
خيابان دكترشريعتي، خيابان پادگان وليعصر، خيابان بوشهر، پلاك 17 ، طبقه 1 واحد غربي
راه ارتباطی
تلفن: 77524470