نام و نام خانوادگی: علیرضا غقوری فرد
نام تجاری: تبليغات طرح وايده سرآمد
آدرس::
پاسداران خيابان بوستان نهم پلاک 135 واحد17
راه ارتباطی
تلفن: 22771592