نام و نام خانوادگی: امیر نقیبی
نام تجاری: ارتباط پيام گستر
آدرس::
بلوار آفريقا ، خيابان ناهيد غربي ، پلاك 56 ، طبقه 2 جنوبي ، واحد 40
راه ارتباطی
تلفن: 26292353