مدارک لازم صدور پروانه کسب

واریزی حق عضویت سال اول در سایت ایرانیان اصناف:           ۱۰/۰۳۰/۰۰۰ ریال
حق عضویت سال ۱4۰۰:  6/۳۰۰/۰۰۰ ریال

الف ) افراد حقیقی : – تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی معتبر و یا دیگر
عقود ناقله ( سرقفلی ، هبه ، وصیت تملیکی ، صلح در مقام بیع یا اجاره)

۲- تصویر تمام صفحات شناسنامه

٣-تصویر پشت و روی کارت ملی

۴- تصویر پشت و روی پایان خدمت یا معافیت ۵- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۶-۵ قطعه عکس ۴*۳ جدید

۷-دریافت کد پیش ثبت نام از اداره امور مالیاتی ۸-اخذ و ارائه تأییدیه کدپستی محل صنفی از اداره پست منطقه

۹-دارا بودن مجوز ارشاد جهت رسته های لیتوگرافی ، دفاتر تبلیغاتی ، چاپ سیلک و دیجیتال

۱۰- ارائه سوابق بیمه در رسته های مهر و پلاک و طراحی و گرافیک
با آمادگی برای آزمون فنی

۱۱- ثبت نام در سامانه (www.G4B.IR) درخواست پروانه کسب و ارائه پرینت مربوطه به اتحادیه

۱۲- ثبت نام در سامانه ( اتاق اصناف تهران ) جهت شرکت در کلاس
های آموزشی اصناف و ارائه پرینت مربوطه ۱۳- تنظیم و امضاء فرم درخواست پروانه کسب در محل اتحادیه

ب) افراد حقوقی : – تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی بنام شرکت
در صورت عادی بودن اجاره نامه تعهد محضری اخذ گردد.

۲-تصویر اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی ثبتی شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات

۳- رضایت محضری اعضاء هیئت مدیره شرکت مبنی بر صدور
پروانه کسب بنام یکی از اعضاء یا مدیرعامل شرکت

۴-دریافت کد پیش ثبت نام از اداره امور مالیاتی منطقه

۵-اخذ و ارائه تأییدیه کد پستی محل صنفی از اداره پست منعلقه

۶-دارا بودن مجوز تأسیس در رسته های لیتوگرافی ، تبلیغاتی ، چاپ سیلک و دیجیتال از وزارت ارشاد و مهر و پلاک و طراحی و گرافیک با انجام آزمون فنی

7– تصویر تمام صفحات شناسنامه

8-کپی کارت ملی پشت و رو

9-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت پشت و رو

10-تصویر آخرین مدرک تحصیلی

11- ارائه ۵ قطعه عکس ۴*۳

۱۲- ثبت نام در سامانه (
www.G4B.IR
) درخواست پروانه کسب و ارائه پرینت مربوطه به اتحادیه

۱۳- ثبت نام در سامانه ( اتاق اصناف تهران ) جهت شرکت در کلاس
های آموزشی اصناف و ارائه پرینت مربوطه

۱۴- تنظیم و امضاء فرم درخواست پروانه کسب در محل اتحادیه