قبل
بعدی
قبل
بعدی

تاریخچه : اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، چاپ اسکرین و مهر و پلاک از سال ۱۳۵۱ شروع به فعالیت کرده و به ثبت رسیده است.| اتحادیه ابتدا با حدود کمتر از ۲۰۰ عضو تأسیس گردید که با ۳ نفر اعضاء هیأت مدیره و یک بازرس و ۲نفر کارمند امورات مربوط به صدور و تمدید جواز کسب صنفی و انجام مکاتبات با اتاق اصناف تهران ، دارائی ، بیمه ، شهرداری و اماکن را انجام می داده است. عمده کار اتحادیه بازرسی از محلهای متقاضیان از لحاظ کاربری ،رعایت فاصله صنفی ، تداخل صنفی و انجام آزمون های فنی در آن برهه زمانی بوده که به تدریج به تعداد اعضاء اضافه گردیده و در دهه هفتاد تعداد اعضاء به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده که در همین راستا تعدا نفرات اعضاء هیأت مدیره به ۵ نفر به همراه بازرس و 3 کارمند ارتقاء پیدا کرده است. تعداد رسته های اتحادیه ابتدا ۳ رسته کلیشه و لیتوگراف ، چاپ سیلک و مهر و پلاک سازی بوده که در دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ تعداد رسته ها به عدد ۹ افزایش یافته که شامل رسته هائی مانند طراح و گرافیک ، کانونهای تبلیغاتی ، تعمیر کاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک ، دفتر کار و سازندگان دستگاههای مهر و پلاک ساز ، سازندگان کلیشه های ژلاتینی و …. را می توان نام برد. از اواخر دهه هشتاد تعداد اعضاء به بیش از ۵۰۰ واحد صنفی رسیده که در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر عضو دارد

ویژگیها : با توجه به خصوصیات اصلی تأسیس اتحادیه که فعالیت های اصلی مربوط به امورات چاپی یعنی پیش از چاپ را عهده دار است شاید تنها اتحادیه ای است که می تواند از تخلفات ابتدائی در امر ساخت کلیشه ، لیتوگرافی و مهر و پلاک سازی جلوگیری نماید . الازمه حصول به این امر همان نظارت مستمر است که اتحادیه در حال انجام آن می باشد.

چشم انداز : همانگونه که در تاریخچه اتحادیه مرقوم گردید با رشد تعداد اعضاء اتحادیه و تعاملات لازم با ارشاد ، اماکن و صنعت و معدن و خارج شدن رسته چاپ دیجیتال از بلاتکلیفی و واگذاری رسمی آن به اتحادیه و با تعیین کد آیسیک مربوطه و در نتیجه ارتقاء تعداد رسته ها به عدد ۱۲ و اقدامات صورت گرفته در اخذ مجوز ، ارتقاء اتحادیه شهرستان به اتحادیه استانی و همچنین نظارت بر واحدهای صنفی پراکنده در راه قانونمند نمودن آنان پیش بینی می شود که در آینده نزدیک و حصول نتیجه استانی شدن اتحادیه تعداد اعضاء به رقم بیش از ۱۰۰۰ نفر برسد.
چنانچه اتحادیه به هدف اصلی یعنی استانی شدن نائل گردد یکی از مواردیکه مد نظر قرار دارد امر آموزش به افراد می باشد که این امر می تواند در موارد امنیتی کارآئی لازم را ارائه نماید زیرا که اصل کار اتحادیه که همان امورات پیش از چاپ می باشد نیاز مبرم به امر آموزش دارد .