درباره اتحادیه:

 

اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، چاپ اسکرین و مهر و پلاک از سال ۱۳۵۱ شروع به فعالیت کرده و به ثبت رسیده است.اتحادیه ابتدا با حدود کمتر از ۲۰۰ عضو تأسیس شد که با ۳ نفر اعضاء هیأت مدیره و یک بازرس و ۲نفر کارمند امورمربوط به صدور و تمدید جواز کسب صنفی و انجام مکاتبات با اتاق اصناف تهران ، دارائی ، بیمه ، شهرداری و اماکن را انجام می داد. عمده فعالیت اتحادیه بازرسی از محل های متقاضیان از لحاظ کاربری ،رعایت فاصله صنفی ، تداخل صنفی و انجام آزمون های فنی در آن برهه زمانی بوده که به تدریج به تعداد اعضاء اضافه شد و در دهه هفتاد تعداد اعضاء به بیش از ۳۰۰ نفر رسید که متعاقب آن تعداد نفرات اعضاء هیأت مدیره به ۵ نفر به همراه بازرس و 3 کارمند ارتقاء پیدا کرده است.

تعداد رسته های اتحادیه ابتدا ۳ رسته کلیشه و لیتوگراف ، چاپ سیلک و مهر و پلاک سازی بود که در دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ تعداد رسته ها به عدد ۹ افزایش یافت، رسته هایی شامل : طراح و گرافیک ، کانونهای تبلیغاتی ، تعمیر کاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک ، دفتر کار و سازندگان دستگاههای مهر و پلاک ساز ، سازندگان کلیشه های ژلاتینی.

از اواخر دهه هشتاد تعداد اعضاء به بیش از ۵۰۰ واحد صنفی رسید و در حال حاضر با افزوده شدن رستۀ چاپ دیجیتال به این اتحادیه، هم اکنون اتحادیه بیش از ۷۰۰ نفر عضو دارد.

وظایف اتحادیه:

 

قانون نظام صنفی، وظایف اتحادیه ها را در بخش های زیر تشریح کرده است:

‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.

‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.

‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

 

چشم انداز:

 

بدیهی است که اختیارات قانونی ذکر شده در قانون نظام صنفی تنها بخشی از وظایف اتحادیه بحساب می آید ، حال آنکه با توجه به نیازهای روزمره و روبه رشد رسته های زیر مجموعۀ اتحادیه حوزۀ فعالیت ها و خدمت رسانی بیشتر برای آحاد صنفی جزء وظایف ذاتی اتحادیه محسوب می شود.

 

توجه به نیازهای روزمره، بررسی تهدیدها و فرصت های پیش روی صنف، راههای توسعه و گسترش کسب وکار اعضا،روزآمدسازی تجهیزات وامکانات سخت افزاری و نرم افزاری، ارتباط و تعامل مثبت وسازنده با سایر تشکل های صنفی و بهره مندی از تمام ظرفیت های قانونی به نفع اعضا ، از مواردی است که اتحادیه در برنامه های آتی خود به آن اهتمام خواهدداشت.