ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و برگزاری کلاس‌های آموزشی توجیهی سامانه‌ در صورت نیاز

به گزارش روابط عمومی اتحادیه لیتوگراف، کلیشه، مهر و پلاک، چاپ دیجیتال، اسکرین و کانون‌های تبلیغاتی، باتوجه به تاکید ریاست سازمان صنعت مبنی بر ثبت‌نام واحدهای تولیدی صنفی در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش، مقتضی است تا ترتیبی اتخاذ گردد تا با بکارگیری کلیه امکانات اتحادیه‌های صنفی تولیدی، اقدامات عملیاتی ثبت در سامانه موصوف انجام پذیرد.

همچنین در صورت نیاز کلاس‌های آموزشی توجیهی سامانه‌ نیز صورت می‌پذیرد.

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه