مدارک لازم تمدید پروانه کسب

واریزی تمدید پروانه کسب در سایت ایرانیان اصناف : ۲/۰۳۰/۰۰۰

1- ارائه اصل پروانه کسب قبلی

۲-تصویر پشت و روی کارت ملی

٣- ارائه ۳ قطعه عکس ۴*۳ 

۴-تصویر اظهارنامه یا پرداختی مالیات دارائی همراه با کد رهگیری

۵- اخذ و ارائه تأییدیه کد پستی محل کسب از اداره پست منطقه

۶- تنظیم و امضاء فرم درخواست تمدید پروانه کسب

۷- تسویه حساب اتحادیه – ثبت نام در سامانه (www.G4B.IR)

8درخواست تمدید پروانه کسب و ارائه پرینت مربوطه به اتحادیه

۹-ثبت نام در سامانه ( اتاق اصناف تهران ) جهت شرکت در کلاس های آموزشی اصناف و ارائه پرینت مربوطه

۱۰- تنظیم و امضاء فرم درخواست تمدید کسب در محل اتحادیه

۱۱-مدارک لازم جهت جابجائی محل صنفی همانند مدارک صدور پروانه کسب می باشد.